Leerlingondersteuning 1

Leerlingondersteuning & SMW

Elk kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Deze ontwikkeling volgen wij nauwkeurig.

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Hoe dit wordt bereikt is geformuleerd in een zogenaamd ondersteuningsbeleid.

De intern begeleider bepaalt samen met de leerkrachten en het ondersteuningsteam welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Hierbij krijgen de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling een gelijkwaardige aandacht. Tijdige signalering en objectieve beoordeling van de ontwikkeling worden daarbij bevorderd door het leerlingvolgsysteem. Samen met de klassenleerkracht bespreekt de intern begeleider welke hulp het kind nodig heeft binnen en/of buiten de klas. Ouders worden op de hoogte gehouden van de onderwijsondersteuning die ingezet wordt.

Leerlingen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben worden begeleid door interne vakspecialisten zoals de Remedial Teacher. Daarnaast kunnen ook externe partijen om extra ondersteuning worden gevraagd. Hierbij valt te denken aan: de schoolarts, heileuritmie, ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs, jeugd gezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk e.d. Meer informatie over onze zorgstructuur is te lezen in de schoolgids.

Schoolmaatschappelijk werker op VS Vredehof

Mijn naam is Rianne Persoon. Sinds dit schooljaar (2023-2024) ben ik als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan Vrijeschool Vredehof. Ik voel me welkom op deze school en heb er veel zin in om met ouders en kinderen aan de slag te gaan. Graag wil ik er aan bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en met plezier naar school gaan.

Waarmee kunnen u of uw kind bij mij (het smw) terecht?
Voorbeelden zijn: U heeft vragen over het gedrag van uw kind of u heeft het gevoel dat uw kind niet gelukkig is. Er zijn problemen in uw gezin, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of ziekte, die van invloed zijn op uw kind. Uw kind wil sporten en u wilt weten of u een bijdrage van het sportfonds aan kunt vragen. Met deze en andere vragen kunt u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht. In een eerste gesprek kijk ik met u wat er nodig is en maak ik afspraken met u over een vervolg. U kunt ook uw kind aanmelden voor begeleiding van het schoolmaatschappelijk werk. Na kennismaking, met u als ouders en na overleg met de intern begeleider, spreken we af wat het doel en de duur van de begeleiding is. Ook kan het smw verwijzen naar activiteiten in de wijk, of meedenken over gespecialiseerde hulp.

Wanneer kunt u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht?
Op dinsdag ben ik op school aanwezig. Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Rianne Persoon
bereikbaar via 0659975877 en/of rpersoon@dock.nl.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Schoolnieuws week 15

Schoolnieuws week 15 1

Beste ouders/verzorgers,

Klik hier voor het schoolnieuws van vrijdag 12 april 2024.

Hartelijke groet,

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Vredehof