Schoolbestuur

Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. De Vrijeschool Vredehof valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).  Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. De schoolleider zit samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Jeroen Gommers, in het managementteam van de SVZH. Jeroen Gommers legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen.

Bestuurder:

Nevenfuncties bestuurder:
– Bestuurslid Vereniging van Vrijescholen
– Bestuurslid Kinderopvang Hansje Stoffel
– Lid verschillende commissies/werkgroepen van de PO-Raad (onbezoldigd) – Lid Innovatie comité Wetenschap Technologie in het funderend onderwijs.

De Raad van Toezicht:

  • Sjef L.J.M. Palmen, Intercessi Consult BV
  • Albert E. Vlug, Partner CGI
  • Paul R. Slier, eigenaar juridisch adviesbureau Slier (voorzitter)
  • Margreet A.M. Vendel, College van bestuur bij St. Meer Primair
  • Piter D. de Jong, Senior Project Manager bij Ministerie Economische zaken

Voor meer informatie over de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland of contact verwijzen wij u naar:
www.svzh.nl 

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Zomervakantie 2019

Momenteel genieten wij van de zomervakantie.

Op maandag 2 september 2019 zijn wij er weer.
Tot dan!

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Vredehof