Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Onvrede kan altijd voorkomen en dient altijd eerst besproken te worden met direct betrokkenen. Het is hierbij van belang dat er op een vooraf bepaald moment, op respectvolle wijze met elkaar gecommuniceerd wordt. Het tijdig bespreekbaar maken van onvrede voorkomt escalatie. We vinden het wenselijk dat mensen elkaar kunnen en durven aanspreken.

Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat we met elkaar spreken en niet over elkaar.

Het kan echter wel eens voorkomen dat de onvrede blijft en u er niet uit komt met de direct betrokkene. U heeft een klacht.

Er zijn verschillende soorten klachten:

  1. klachten van organisatorische aard
  2. klachten van onderwijskundige aard
  3. klachten over veiligheid of intimidatie
  4. klachten van organisatorische aard horen bij de schoolleider

Klachten van onderwijskundige- of pedagogische aard horen in eerste instantie bij de leerkracht. Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u samen de schoolleider in het vraagstuk betrekken.

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon (Sonja Deutz en Angela Groen van de CED groep) kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Iedere school heeft een schoolcontactpersoon, ook kinderen kunnen daar terecht.

Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen zal de schoolleider of bestuurder betrokkenen horen en passende maatregelen nemen. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u terecht bij de landelijke klachtencommissie.

Klachten willen we graag voorkomen. Als er een klacht is, willen we er graag samen sterker uit komen.

De gehele procedure vindt u hier.

Contactgegevens:

Schoolcontactpersoon Vrijeschool Vredehof:
Mevrouw Tineke de Vries
Telefoonnummer: 010-4526519
E-mailadres: tvr@vsvredehof.nl

Aandachtsfunctionaris Vrijeschool Vredehof:
Mevrouw Laurien Boers
Telefoonnummer: 010-4526519
E-mailadres: lbo@vsvredehof.nl

Externe vertrouwenspersoon CED groep:
Mevrouw Sonja Deutz en mevrouw Angela Groen
Telefoonnummer : 010-4071599
E-mailadres: info@cedgroep.nl

Stichting Geschillencommissies Bijzonder onderwijs (landelijke klachtencommissie):
Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG
Telefoonnummer: 070-3861697
E-mailadres: info@gcbo.nl

College van Bestuur Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland:
De heer Jan Jaap Hubeek
Vredehofweg 32a, 3062 EP Rotterdam
Telefoonnummer: 010-4528197
E-mailadres: bestuur@svzh.nl

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Schoolnieuws week 15

Schoolnieuws week 15 1

Beste ouders/verzorgers,

Klik hier voor het schoolnieuws van vrijdag 12 april 2024.

Hartelijke groet,

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Vredehof