Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Elke basisschool in Nederland ontvangt van de overheid een bijdrage. Uit deze bijdrage kunnen we het grootste deel van onze reguliere kosten dekken. Denk daarbij aan: salariskosten voor
de leerkrachten, kosten voor de huisvesting en kosten voor leermiddelen. Maar we staan ook voor kosten die voortkomen uit het feit dat we onderwijs volgens de vrijeschoolpedagogiek aanbieden. Daarbij gaat het om onder andere het bekostigen van speciale vakleerkrachten en onderwijsmaterialen, die wat meer kosten dan een gewone basisschool. Daarvoor ontvangen wij elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
We gaan ervan uit dat ouders en verzorgers bewust voor onze school kiezen. Bij aanvang van het schooljaar wordt de ouders gevraagd om op een ouderbijdrageformulier aan te geven hoe hoog deze vrijwillige bijdrage voor het komende schooljaar is. Deze bijdrage hangt af van wat ouders/verzorgers kunnen en willen bijdragen. In de loop van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers periodiek betalingsoverzichten om de bijdrage over te maken. Van kinderen die tijdens een lopend schooljaar instromen, wordt de hoogte van de ouderbijdrage naar rato bijgesteld. Inzage van de bestedingen is openbaar en wordt ieder jaar vermeld in het jaarverslag. De Medezeggenschapsraad stemt jaarlijks in met de bestemming van de ouderbijdragen.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Zomervakantie 2019

Momenteel genieten wij van de zomervakantie.

Op maandag 2 september 2019 zijn wij er weer.
Tot dan!

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Vrijeschool Vredehof