Schoolregels

Schoolregels

Het naleven van de school- en gedragsregels is de verantwoordelijkheid van de gehele schoolgemeenschap.

Algemene omgangsregels

 1. We helpen elkaar
 2. We zijn te vertrouwen
 3. Niemand doet zielig
 4. Niemand speelt de baas
 5. Niemand lacht uit


Afspraken Plein

 • De leerlingen van klas 1 t/m 6 wachten voor schooltijd op het schoolplein.
 • De leerkrachten halen de kinderen van klas 1 t/m 6 buiten op. Om 8:25 uur lopen zij met de kinderen naar binnen. De lessen beginnen om 8:30 uur.
 • De leerlingen eten tijdens de pauzes niet op het plein.
 • Op het plein loop je naast je fiets.
 • De zandbak is alleen voor kinderen die bouwen en graven. Op dinsdag en donderdag komen tijdens de tweede pauze alleen de kinderen van klas 1, 2 en 3 in de zandbak.
 • Er is een weekrooster (hangt in het schuurtje op het achterplein en bij de administratie), waarop staat welke klas de schommels mag gebruiken.
 • Het kleuterterras is alleen voor kleuters.
 • Het gebruik van de mobiele telefoons door leerlingen is onder schooltijd alleen toegestaan met instemming van de leerkracht. Tussen het betreden en verlaten van het schoolgebouw staan de telefoons verder uit.
 • Ballen die op het dak van de kleuters of in de tuin van de buren belanden, mogen alleen op vrijdagmiddag na schooltijd worden teruggevraagd.
 • Tijdens de pauze mogen de leerlingen niet zonder toestemming het schoolplein verlaten.
 • Een half uur na schooltijd heeft iedereen het plein verlaten. De ouders van de kleuterklassen en klas 1 en 2 hebben op korte dagen het plein verlaten om 12:45 uur.
 • Kinderen t/m klas 2 mogen niet zonder begeleiding voor en na schooltijd op het plein zijn.
 • Tijdens de pauze speel je op het plein en niet in de tuin.
 • We vragen ouders dringend om op de speelplaats op hun kinderen te wachten, zodat de leerkrachten de lessen zo rustig mogelijk kunnen beginnen en afsluiten. Voor de eerste klas wordt, in overleg met de klassenleerkracht, bekeken of in de eerste weken van deze regel afgeweken kan worden.
 • De kleuters worden bij de klas opgehaald.
 • Op de speelplaats mag niet worden gerookt.


Schoolgebouw

 • Het gebruik van elektronisch speelgoed (iPod, iPad, Gameboy,etc.) is niet toegestaan.
 • Wij dragen in de klas geen hoofdbedekking.
 • We lopen en spreken rustig in het schoolgebouw.
 • Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn. Leerlingen die te laat komen halen de tijd aan het einde van de dag in. Ook de kleuters behoren op tijd in de klas te zijn, opdat de leerkracht in rust kan beginnen. Structurele laatkomers worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.
 • Honden zijn om veiligheid- en gezondheids redenen in het gebouw en op de speelplaats niet toegestaan.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Schoolnieuws week 15

Schoolnieuws week 15 1

Beste ouders/verzorgers,

Klik hier voor het schoolnieuws van vrijdag 12 april 2024.

Hartelijke groet,

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Vrijeschool Vredehof