Toetsen en leerlingvolgsyteem

Toetsen en leerlingvolgsyteem

De Vrijeschool Vredehof houdt alle vorderingen van de leerlingen bij door de leerling echt te zien. Om de observatie van de leerkracht te ondersteunen worden regelmatig toetsen afgenomen in klas 1 t/m 6. We doen mee met de landelijk verplichte eindtoets. Het Ministerie van Onderwijs heeft precies vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. De Vrijeschool Vredehof werkt met het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. Ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden over de vorderingen op alle vlakken van hun kind.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Zomervakantie 2019

Momenteel genieten wij van de zomervakantie.

Op maandag 2 september 2019 zijn wij er weer.
Tot dan!

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Vrijeschool Vredehof