Toetsen en leerlingvolgsyteem

Toetsen en leerlingvolgsyteem

Vrijeschool Vredehof houdt alle vorderingen van de leerlingen bij door de leerling écht te zien. In de kleuterklassen worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd middels klassenstaten. Om de observatie van de leerkrachten te ondersteunen worden vanaf de eerste klas twee keer per jaar (januari en juni) niet methode-gebonden toetsen afgenomen. We gebruiken hiervoor de toetsen van CITO Leerling in Beeld. We gebruiken voor de landelijk verplichte doorstoomtoets ook de toets van Leerling in Beeld. Het Ministerie van Onderwijs heeft precies vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen. De Vrijeschool Vredehof werkt met het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. We volgen de kinderen middels de leerlijnen en doelenlijsten van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. Ouders worden door middel van gesprekken en getuigschriften op de hoogte gehouden over de vorderingen op alle vlakken van hun kind.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Schoolnieuws week 15

Schoolnieuws week 15 1

Beste ouders/verzorgers,

Klik hier voor het schoolnieuws van vrijdag 12 april 2024.

Hartelijke groet,

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Vrijeschool Vredehof