Klassenouders

Klassenouders

Ouderbetrokkenheid is belangrijk
Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen Vrijeschool Vredehof een belangrijke plek in. Uit de oudergroep van iedere klas worden, door of namens de leerkracht, ouders gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouders staan de leerkracht ter zijde met praktische ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het mee helpen organiseren van jaarfeesten en uitstapjes. Ook kunnen klassenouders nieuwe ouders wegwijs maken in de school. Op deze manier zijn de klassenouders intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de klas van hun kind. Drie keer per schooljaar vindt er een overleg plaats tussen de klassenouders en de schoolleider. Klik hier¬†voor het ‘Klassenouder Reglement’ voor schooljaar 2023-2024.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Laatste nieuws

Schoolnieuws week 15

Schoolnieuws week 15 1

Beste ouders/verzorgers,

Klik hier voor het schoolnieuws van vrijdag 12 april 2024.

Hartelijke groet,

Ernstjan Cooiman
Schoolleider

Lees bericht »

Bekijk oudere berichten »

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Vrijeschool Vredehof